Dự án
ESQUEL VSIP II
NM duoc DANAPHA
Tanaka - KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
NM Dược TIPHARCO
    Đối tác