Tin tức

Chính sách bảo mật thông tin

1. Đối tượng áp dụng chính sách bảo mật thông tin

Áp dụng cho tất cả các khách hàng có hoạt động mua hàng tại công ty chúng tôi.

Chính sách bảo mật thông tin là cơ chế đảm bảo thông tin của khách hàng chỉ sử dụng duy nhất cho mục đích mua hàng và giao nhận hàng.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân, thông tin tổ chức của khách hàng được thu thập trong quá trình cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm thực hiện các công việc:

 • Khai báo thông tin trong hóa đơn, hợp đồng cung cấp hàng hóa là sản phẩm dịch vụ.
 • Hỗ trợ giao nhận hàng.
 • Hỗ trợ quá trình bảo hành, bảo trì sản phẩm dịch vụ.
 • Lưu trữ và giải quyết các phát sinh (nếu có) sau mua.

Phạm vi thu thập thông tin:

 • Họ và tên người mua hàng
 • Tên tổ chức
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email
 • Mã số thuế (Nếu là tổ chức, doanh nghiệp)
 • Fax

3. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết thông tin khách hàng thu thập chỉ được sử dụng trong phạm vi cụ thể:

 • Trong nội bộ công ty, phục vụ cho mục đích mua hàng, giao nhận hàng và lắp đặt sản phẩm dịch vụ.
 • Một phần thông tin được chuyển cho đối tác giao nhận đễ hỗ trợ quá trình giao nhận hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu thông tin kể từ khi khách hàng đặt sản phẩm dịch vụ cho đến khi nghiệm thu bàn giao sản phẩm. Sau đó, thông tin sẽ được chuyển vào nơi lưu trữ để phục vụ quá trình bảo hành, bảo trì, chăm sóc khách hàng sau này.

5. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin khách hàng

Công ty CP Cửa Sơn Hải

Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

Điện thoại: 0903 686 960

Email : CRM@sonhaivn.com

6. Tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trong quá cung cấp sản phẩm dịch vụ, quý khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân xin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty để được hỗ trợ.

Hotline : 0903 686 960 

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Sơn Hải nhận thấy rằng thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Do đó, tất cả thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trong quá trình mua hàng sản phẩm dịch chúng tôi cam kết không chia sẻ cho bất kỳ cá nhân/đơn vị/tổ chức nào khác. Ngoại trừ hai trường hợp:

 • Chia sẻ một phần thông tin hỗ trợ quá trình giao nhận hàng cho đối tác giao hàng.
 • Yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tiết lộ thông tin để phục vụ quá trình điều tra cho mục đích thực thi pháp luật.

Công ty cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin của khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Đối tác